Telefon
Tel.: 774 602 430
Email
Email: skola@ssos.cz

Rozhodnutí o přijetí s informacemi o následujícím postupu obdrží uchazeči v písemní podobě

od 2.5. do 5.5.2017

Soukromá střední odborná škola Hranice

Seznam přijatých uchazečů pro 1. ročník 2017/2018

Výsledky přijímacího řízení pro 1. ročník 2017/2018


Den otevřených dveří

 • 1. února 2017 od 14:00 do 17:00

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijních oborů:

Ředitel školy vyhlašuje dle ustanovení § 60, odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijních oborů:

a) studijních oborů:

 

 • RVP: 68-42-M/01 – Bezpečnostně právní činnost, ŠVP – Bezpečnost a právo – denní studium
 • RVP: 65-42-M/02 – Cestovní ruch, ŠVP – Cestovní ruch – denní studium
 • RVP: 18-20-M/01 – Informační technologie, ŠVP – Kybernetická bezpečnost – denní studium
 • RVP: 18-20-M/01 – Informační technologie, ŠVP – Správce informačních systémů – denní studium
 • RVP: 75-41-M/01 – Sociální činnost, ŠVP – Sociální služby – denní studium
 • RVP: 68-42-L/51 – Bezpečnostní služby, ŠVP - Bezpečnostní služby – nástavbové studium - dálkové
 • RVP: 64-41-L/51 – Podnikání, ŠVP – Podnikání – nástavbové studium - dálkové
 • RVP: 69-41-L/51 – Masér sportovní a rekondiční, ŠVP - Masér sportovní a rekondiční – nástavbové studium - dálkové

 

b) učebních oborů:

 • RVP: RVP: 69-53-H/01 - Rekondiční a sportovní masér, ŠVP - Rekondiční a sportovní masér- denní studium

Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímací zkoušky

 • Zájemci o studium maturitních oborů vykonávají jednotnou přijímací zkoušku.
 • Zájemci o studium učebního oboru přijímací zkoušku NEVYKONÁVAJÍ.
 • O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě předem zveřejněných kritérií, především výsledků vzdělávání na ZŠ.
 • Na obor Bezpečnost a právo se mohou hlásit jen uchazeči bez zdravotního omezení.
Kritéria přijímacího řízení - podrobné informace

Kalendář - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZKOUŠKY

1.kolo pondělí 24. dubna 2017
Další kola od 25. dubna 2017
Termín přijímací zkoušky – 1.termín 12. dubna 2017
Termín přijímací zkoušky – 2.termín 19. dubna 2017
Náhradní termín přijímací zkoušky – 1.termín 11. května 2017
Náhradní termín přijímací zkoušky – 2.termín 12. května 2017


Přihlášky ke stažení


Milí žáci 9. tříd, vážení rodiče,

vítejte na webových stránkách SSOŠ Hranice, s.r.o. Je moc dobře, že se zajímáte o školu, kde budete investovat do svého studia nejen finanční prostředky, ale i svůj čas a námahu. Co vám naše škola nabízí?

 • perspektivní studijní obory včetně učebního oboru
 • kvalitní učitelský sbor
 • nižší počet studentů ve třídách
 • individuální přístup
 • zapůjčení učebnic zdarma
 • konzultace
 • péči o integrované žáky
 • pomoc žákům i jejich rodičům s řešením osobních problémů (školní psycholog, Speciálně pedagogické centrum)
 • vlastní autoškola
 • mnoho dalších výhod