NABÍDKA OBORŮ 2017/2018

MATURITNÍ OBORY

Název: 18-20-M/01 Informační technologie
Zaměření: Správce informačních systémů
Zaměření: Kybernetická bezpečnost

Název: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
Zaměření: Bezpečnost a právo

Název: 65-42-M/02 Cestovní ruch
Zaměření: Cestovní ruch

UČEBNÍ OBORY

Název: 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
Zaměření: Rekondiční a sportovní masér

Název: 34-53-H/01 Reprodukční grafik
Zaměření: Reprodukční grafik

NÁSTAVBOVÉ OBORY

Název: 68-42-L/51 Bezpečnostní služby
Zaměření: Bezpečnostní služby

Název: 64-41-L/51 Podnikání
Zaměření: Podnikání

Název 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční
Zaměření: Masér sportovní a rekondiční

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

STUDIJNÍ OBORY

18-20-M/01 Informační technologie

  • Správce informačních systémů
  • Kybernetická bezpečnost

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

  • Bezpečnost a právo

65-42-M/02 Cestovní ruch

  • Cestovní ruch

UČEBNÍ OBORY

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér

  • Rekondiční a sportovní masér

34-53-H/01 Reprodukční grafik

  • Reprodukční grafik

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

68-42-L/51 Bezpečnostní služby

  • Bezpečnostní služby

64-41-L/51 Podnikání

  • Podnikání

...více informací

 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018/2019


Seznam přijatých uchazečů dle opatření ŘŠ č. 1-2017/2018


ŠVP: Rekondiční a sportovní masér

>>zobrazit výsledky<<

ŠVP: Reprodukční grafik

>>zobrazit výsledky<<

ŠVP: Bezpečnost a právo

>>zobrazit výsledky<<

ŠVP: Cestovní ruch

>>zobrazit výsledky<<

ŠVP: Správce inf. systému, Kybernetická bezpečnost

>>zobrazit výsledky<<

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Po uplynutí této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče.

DRŽME SPOLU

Akce s názvem Držme spolu uspořádalo Vzdělávací centrum Hranice, ZŠ 1. máje a SSOŠ Hranice v rámci oslav 100 let od založení republiky. Při okamžiku držení se za ruce se tak kolem Bečvy symbolicky rozezněla česká hymna.
>>více informací<<


 

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC!

1. Hledáme pedagogického pracovníka na výuku anglického jazyka

2. Hledáme psychologa/speciálního pedagoga

do našeho týmu SPC.


Zájemci, hlaste se na telefonním čísle +420 774 602 430GALERIE

 

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

Florbalový turnaj smíšených mužstev
Florbalový turnaj smíšených mužstev

Halloween 2017
Halloween 2017

Předávání pamětních listů masérům 2017
Předávání pamětních listů masérům

Dny bez hranic
aaz hranic

>> archiv aktualit <<