NABÍDKA OBORŮ 2017/2018

MATURITNÍ OBORY

Název: 18-20-M/01 Informační technologie
Zaměření: Správce informačních systémů
Zaměření: Kybernetická bezpečnost

Název: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
Zaměření: Bezpečnost a právo

Název: 65-42-M/02 Cestovní ruch
Zaměření: Cestovní ruch

UČEBNÍ OBORY

Název: 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
Zaměření: Rekondiční a sportovní masér

Název: 34-53-H/01 Reprodukční grafik
Zaměření: Reprodukční grafik

NÁSTAVBOVÉ OBORY

Název: 68-42-L/51 Bezpečnostní služby
Zaměření: Bezpečnostní služby

Název: 64-41-L/51 Podnikání
Zaměření: Podnikání

Název 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční
Zaměření: Masér sportovní a rekondiční

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019


Studijní obory:

ŠVP: Bezpečnost a právo (30)

ŠVP: Cestovní ruch (20)

ŠVP: Kybernetická bezpečnost (30)

ŠVP: Správce informačních systémů (30)

Přijímací zkoušky 1. termín: 12.4.2018

Přijímací zkoušky 2. termín: 16.4.2018


Učební obory:

ŠVP: Rekondiční a sportovní masér (14)

ŠVP: Reprodukční grafik (12)

Bez přijímacích zkoušek


Dálkové studium:

ŠVP: Bezpečnostní služby (20)

ŠVP: Podnikání (10)

ŠVP: Masér sportovní a rekondiční (5)

Přijímací zkoušky 1. termín: 12.4.2018

Přijímací zkoušky 2. termín: 16.4.2018

 

 

*v () uveden maximální možný počet přijímaných uchazečů.

>>více informací<<