NABÍDKA OBORŮ 2017/2018

MATURITNÍ OBORY

Název: 18-20-M/01 Informační technologie
Zaměření: Správce informačních systémů
Zaměření: Kybernetická bezpečnost

Název: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
Zaměření: Bezpečnost a právo

Název: 65-42-M/02 Cestovní ruch
Zaměření: Cestovní ruch

UČEBNÍ OBORY

Název: 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
Zaměření: Rekondiční a sportovní masér

Název: 34-53-H/01 Reprodukční grafik
Zaměření: Reprodukční grafik

NÁSTAVBOVÉ OBORY

Název: 68-42-L/51 Bezpečnostní služby
Zaměření: Bezpečnostní služby

Název: 64-41-L/51 Podnikání
Zaměření: Podnikání

Název 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční
Zaměření: Masér sportovní a rekondiční

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

STUDIJNÍ OBORY

18-20-M/01 Informační technologie

  • Správce informačních systémů
  • Kybernetická bezpečnost

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

  • Bezpečnost a právo

65-42-M/02 Cestovní ruch

  • Cestovní ruch

UČEBNÍ OBORY

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér

  • Rekondiční a sportovní masér

34-53-H/01 Reprodukční grafik

  • Reprodukční grafik

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

68-42-L/51 Bezpečnostní služby

  • Bezpečnostní služby

64-41-L/51 Podnikání

  • Podnikání

...více informací

 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018/2019


Seznam přijatých uchazečů dle opatření ŘŠ č. 1-2017/2018


ŠVP: Rekondiční a sportovní masér

>>zobrazit výsledky<<

ŠVP: Reprodukční grafik

>>zobrazit výsledky<<

ŠVP: Bezpečnost a právo

>>zobrazit výsledky<<

ŠVP: Cestovní ruch

>>zobrazit výsledky<<

ŠVP: Správce inf. systému, Kybernetická bezpečnost

>>zobrazit výsledky<<

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Po uplynutí této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče.