Telefon
Tel.: 774 602 430
Email
Email: skola@ssos.cz

>>POKRAČOVAT NA WEB SSOS.CZ<<


ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 – denní studium

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 – dálkové studium

Milá studentko / studente v souvislosti se zahájením studia na Soukromé střední odborné škole Hranice, s.r.o., si Vás i Vaše blízké, dovolujeme pozvat na slavnostní zahájení školního roku 2017/2018, které proběhne za účasti žáků školy, pedagogů, zástupců Olomouckého kraje i Městského úřadu Hranice, a to

v pondělí 4.9.2017 od 9:00 hodin v sále divadla Stará střelnice v Hranicích, na adrese Sady Čs. Legií 770, 753 01 Hranice.

V rámci programu Vám bude představen pedagogický sbor školy, její vedení i aktivity školy. Po ukončení akce, cca v 11:00 hodin, proběhnou v budově školy první rodičovské schůzky tříd prvního ročníku. V této době bude možné vyřídit si v kanceláři školy a studijním oddělení potřebné dokumenty (potvrzení o studiu aj.).

V úterý 5.9.2017 od 8:00 hodin, si Vás v areálu šaten školy vyzvednou Vaši třídní učitelé, kteří Vám předají konkrétní informace týkající se organizace školního roku, výuky, rozvrhu, stravování, docházky, učebnic a informačního systému školy. Rovněž budete seznámeni s prostorami školy, rozmístěním učeben a kabinetů i provozem školní restaurace. Téhož dne si převezmete učebnice a sešity. Po nezbytném školení o bezpečnosti Vám bude přidělena skříňka, karta pro vstup do budovy a tisk, přístupové údaje na informační systém a školní e-mail.

V úterý 5.9.2017 si prosím přineste psací potřeby, doklady totožnosti, zámek na šatní skříňku a přezůvky.

 

Milá žákyně / žáku v souvislosti se zahájením studia na Soukromé střední odborné škole Hranice, s.r.o., si Vás dovolujeme pozvat na úvodní prezenční seminář, který se bude konat v prostorách Soukromé střední odborné školy Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice

ve čtvrtek 7. září 2017 od 8:05 na učebně č. 19.

Během první hodiny Vám budou představeni členové pedagogického sboru, se kterými se budete setkávat během studia, proběhne školení BOZP a PO a obdržíte další důležité organizační informace. Od druhé vyučovací hodiny již bude probíhat série seminářů dle rozpisu. Od 11:30 do 12:05 probíhá polední obědová přestávka, během které si můžete zakoupit oběd v naší školní restauraci. Semináře budou probíhat vždy do 14:30 hodin. Na semináře si prosím noste psací potřeby a poznámkový blok.