Telefon
Tel.: 774 602 430
Email
Email: skola@ssos.cz
Nástavbové studium RVP: 64-41-L/51 Podnikání
ŠVP: Podnikání
Nástavbové studium RVP: 68-42-L/51 Bezpečnostní služby
ŠVP: Bezpečnostní služby
Studijní obory RVP: 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční ŠVP: Rekondiční a sportovní masér