Telefon
Tel.: 774 602 430
Email
Email: skola@ssos.cz

Nabídka oborů


Den otevřených dveří

 • 1. února 2017 od 14:00 do 17:00

Kalendář přijímacího řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZKOUŠKY

1.kolo pondělí 24. dubna 2017
Další kola od 25. dubna 2017
Termín přijímací zkoušky – 1.termín 12. dubna 2017
Termín přijímací zkoušky – 2.termín 19. dubna 2017
Náhradní termín přijímací zkoušky – 1.termín 11. května 2017
Náhradní termín přijímací zkoušky – 2.termín 12. května 2017

Podmínky pro přijetí

 • Zájemci o studium maturitních oborů vykonávají jednotnou přijímací zkoušku.
 • Zájemci o studium učebního oboru přijímací zkoušku NEVYKONÁVAJÍ.
 • O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě předem zveřejněných kritérií, především výsledků vzdělávání na ZŠ.
 • Na obor Bezpečnost a právo se mohou hlásit jen uchazeči bez zdravotního omezení.
 • Přihlášky můžete zasílat či přímo odevzdat na sekretariát SSOŠ Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice, kde lze uzavřít také SMLOUVY O STUDIU.
 • Pro získání bližších informací lze využít webové stránky školy (www.ssos.cz), případně si lze telefonicky sjednat  individuální schůzku s vedením školy.
 • Kritéria pro přijetí ke studiu – maturitní obory (bude upřesněno po vyhlášení přijímacího řízení)
 • Kritéria pro přijetí ke studiu – učební obor

Školné a úlevy


Milí žáci 9. tříd, vážení rodiče,

vítejte na webových stránkách SSOŠ Hranice, s.r.o. Je moc dobře, že se zajímáte o školu, kde budete investovat do svého studia nejen finanční prostředky, ale i svůj čas a námahu. Co vám naše škola nabízí?

 • perspektivní studijní obory včetně učebního oboru
 • kvalitní učitelský sbor
 • nižší počet studentů ve třídách
 • individuální přístup
 • zapůjčení učebnic zdarma
 • konzultace
 • péči o integrované žáky
 • pomoc žákům i jejich rodičům s řešením osobních problémů (školní psycholog, Speciálně pedagogické centrum)
 • vlastní autoškola
 • mnoho dalších výhod